Om företaget

Allmänna El startade i Motala 1978 och vi finns sedan 2006 även i Linköping. Företaget består i dag av c:a 20 medarbetare, flertalet med många års brancherfarenhet. Vi är ett stadigt växande företag med det lilla företagets flexibilitet och det stora företagets resurser.

Kvalitets- och miljöarbete

EIO-Q är ett hjälpmedel framtaget av Elektriska Installatörsorganisationen som ska främja utveckling av rutiner och system för arbetsmiljö, elsäkerhet, miljö och kvalitet för företag i elbranschen.
Kvalitet och miljö är väldigt viktiga bitar för oss, därför arbetar alla våra elektriker kontinuerligt med detta hjälpmedel. Vi dokumenterar våra elarbeten, utvärderar och utvecklas för att skapa bästa möjliga kvalitet för våra kunder.