Allmänna reklamationsrätten

Vi medverkar till att lösa en eventuell tvist vid Allmänna reklamationsnämnden om en konsument väljer att påkalla sådan tvistlösning. Allmänna reklamationsnämnden provar tvister mellan konsumenter och företag och fattar beslut om hur tvisten ska lösas. Beslutet är en rekommendation och inte tvingande.

Webbadress och postadress är:
Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
www.arn.se

sigill