ELBESIKTNINGAR

Varför behöver jag genomföra en elbesiktning?

För att säkerställa att elinstallationen är korrekt rekommenderas en särskild elbesiktning. Du får då reda på om din elanläggning är fackmannamässigt utförd och fungerar som den ska. Genom en besiktning säkerställer du att du har en fungerande anläggning och minskar därmed risken för olyckor.

Att tänka på vid en elbesiktning

Vid en besiktning är det viktigt att besiktningsmannen har rätt kunskap och erfarenhet. Vänd dig helst till en elfirma som finns på din ort. Det är oerhört viktigt att du har förtroende för den som ska granska din elanläggning. Vi på Almänna El genomför elbesiktningar av både stora och små anläggningar. Självklart visar vi på eventuella fel, men vi ger även tips på vad som kan förbättras, både utifrån säkerhet, bekvämlighet och energibesparing.

Innehavaren ansvarar alltid för anläggningens skick

Tänk på att det är du som ägare av din elanläggning som ansvarar för att den är säker. Brister som kan vara farliga för person och egendom kräver snabba åtgärder av behörig elinstallatör.

Har du en lite äldre elanläggning är det alltid bra att genomföra en elbesiktning. När du planerar att sälja eller köpa ett hus har du extra bra nytta av en konkret besiktning av din elanläggning.

ELBESIKTNINGAR

Varför behöver jag genomföra en elbesiktning?

För att säkerställa att elinstallationen är korrekt rekommenderas en särskild elbesiktning. Du får då reda på om din elanläggning är fackmannamässigt utförd och fungerar som den ska. Genom en besiktning säkerställer du att du har en fungerande anläggning och minskar därmed risken för olyckor.

Att tänka på vid en elbesiktning

Vid en besiktning är det viktigt att besiktningsmannen har rätt kunskap och erfarenhet. Vänd dig helst till en elfirma som finns på din ort. Det är oerhört viktigt att du har förtroende för den som ska granska din elanläggning. Vi på Almänna El genomför elbesiktningar av både stora och små anläggningar. Självklart visar vi på eventuella fel, men vi ger även tips på vad som kan förbättras, både utifrån säkerhet, bekvämlighet och energibesparing.

Innehavaren ansvarar alltid för anläggningens skick

Tänk på att det är du som ägare av din elanläggning som ansvarar för att den är säker. Brister som kan vara farliga för person och egendom kräver snabba åtgärder av behörig elinstallatör.

Har du en lite äldre elanläggning är det alltid bra att genomföra en elbesiktning. När du planerar att sälja eller köpa ett hus har du extra bra nytta av en konkret besiktning av din elanläggning.