REFERENSJOBB

Elbesiktning

Vi utför elbesiktningar av villor och sommarstugor. Många tänker inte på att en felaktig elinstallation kan vara både farlig och förbjuden. Var därför på den säkra sidan och gör en elbesiktning av ert hus eller er sommarstuga.

ROT-renoveringar

Allmänna El utför ROT-renoveringar av elinstallationer i befintliga fastigheter. Vi utför både elrenoveringar som separat projekt men också elrenoveringar i samband med totalrenovering av lägenheter. Under åren har vi utfört över 700st lägenheter.

Bland våra slutkunder återfinns bland annat HSB Östergötland, Stångåstaden och privata hyresvärdar.

Nyproduktion bostäder
Allmänna El har i många år utfört lägenheter i nyproduktion. Vi har genom åren gjort över 1800st lägenheter.

Bland våra beställare finns:
– JM AB
– NCC Construction AB
– Åhlin & Ekeroth AB
– Bonava AB
– HSB Östergötland AB
– Stångåstaden AB
– Bo Trygg AB

Elbilsladdare

Allmänna El har många års erfarenhet av att montera laddboxar för elbilar och hybridbilar. Vi har monterat över 100st anläggningar allt från 10Amp upp till 750 Amp.

Våra kunder är bland annat:
– Tekniska Verken Linköping AB
– HSB Östergötland AB
– Bonava AB
– JM AB
– Privata bostadsrättsföreningar
– Privatpersoner

Skolor och kontor

Allmänna El har lång erfarenhet av kommersiella byggnader så som skolor, kontor och butiker. Vi har erfarenhet av både nyproduktion och ombyggnation av befintliga lokaler. Senaste stora projektet är Ekkälleskolan åt Lejonfastigheter som stod klar sommaren 2015.

Vägbelysning

Allmänna El har lång erfarenhet av vägbelysning. Våra montörer är godkända för ”Arbete på väg”

Bland våra projekt återfinns belysning på RV50 mellan Mjölby och Motala. Inklusive ljussättning av Vätterbron över Motalaviken.